De getoonde expertise

Opdrachten en opdrachtgevers

Naam opdrachtgever
Onderzoek, Informatie & Statistiek (OIS), gemeente Amsterdam (2016/2018).

Formulering opdracht
Het veldwerk verzorgd onder 220/227 Amsterdammers met diverse migratie achtergronden in verschillende Amsterdamse wijken.

Korte omschrijving uitgevoerde werkzaamheden
De geïnterviewde bevolkingsgroepen bestonden uit Antillianen, Marokkanen, Turken, Surinamers en etnische minderheden zoals Eritreeërs en Ghanezen.

De Staat van de Stad Amsterdam geeft een overzicht van de situatie in de stad in termen van leefsituatie en participatie van Amsterdamse burgers op terreinen zoals demografische ontwikkelingen en ontwikkelingen op de woningmarkt, economische ontwikkelingen, en de thema’s mobiliteit, duurzaamheid, gezondheid en leefbaarheid en veiligheid.

Terug naar overzicht projecten.