De getoonde expertise

Opdrachten en opdrachtgevers

Naam opdrachtgever
Onderzoek, Informatie & Statistiek (OIS), gemeente Amsterdam (2016/2017).

Formulering opdracht
Het veldwerk verzorgd onder 227 Amsterdammers met een migranten achtergrond in diverse wijken.

Korte omschrijving uitgevoerde werkzaamheden
De geïnterviewde bevolkingsgroepen bestonden uit Antillianen, Marokkanen, Turken, Surinamers en etnische minderheden zoals Ghanezen.

De Staat van de Stad Amsterdam geeft een overzicht van de situatie in de stad in termen van leefsituatie en participatie van Amsterdamse burgers op terreinen zoals demografische ontwikkelingen en ontwikkelingen op de woningmarkt, economische ontwikkelingen, en de thema’s mobiliteit, duurzaamheid, gezondheid en leefbaarheid en veiligheid.

Terug naar overzicht projecten.