De getoonde expertise

Opdrachten en opdrachtgevers

Naam opdrachtgever
Onderzoek, Informatie & Statistiek (OIS), gemeente Amsterdam (2018).

Formulering opdracht
Middels een digitale enquête werden geselecteerde jongeren (t/m 30 jaar) huis-aan-huis bezocht om een interview af te nemen.

Korte omschrijving uitgevoerde werkzaamheden
De geïnterviewde bevolkingsgroepen bestonden voornamelijk uit Marokkaanse -en Turkse respondenten.

Terug naar overzicht projecten.