De getoonde expertise

Opdrachten en opdrachtgevers

Naam opdrachtgever
Gemeente Rotterdam

Formulering opdracht
Evaluatie van een inburgeringscursus van een ROC

Korte omschrijving uitgevoerde werkzaamheden:
Telefonische enquête onder 400 cursisten (nieuwkomers) van diverse etniciteiten en in diverse talen.

Terug naar overzicht projecten.