De getoonde expertise

Opdrachten en opdrachtgevers

Naam opdrachtgever
Gemeente Amersfoort

Formulering opdracht
Verzorgen van vertaal -en veldwerkwerkzaamheden voor De Amersfoortse Allochtonen Monitor

Korte omschrijving uitgevoerde werkzaamheden:
Vertaling van de aankondigingsbrief en het verrichten van 400 face-to-face enquêtes onder Turkse en Marokkaanse respondenten in de gemeente Amersfoort.

Terug naar overzicht projecten.