De getoonde expertise

Opdrachten en opdrachtgevers

Naam opdrachtgever
Ministerie van Defensie

Formulering opdracht
Onderzoek naar de belangstelling van allochtone jongeren voor een functie bij de Nederlandse krijgsmacht.

Korte omschrijving uitgevoerde werkzaamheden
Aan de hand van een landelijke enquête is een vergelijking gemaakt tussen jongeren uit vier etnische minderheidsgroepen - Turkse, Marokkaanse, Antilliaanse, en Surinaamse jongeren - en autochtone jongeren.

De attituden van deze groepen tegenover de krijgsmacht zijn in kaart gebracht. Onderzocht is in hoeverre de attitudes van elkaar verschillen. Ook is onderzocht welke belangstelling de jongeren tonen voor een functie bij de Nederlandse krijgsmacht en welke specifieke denkbeelden zij over de Nederlandse krijgsmacht hebben.

Het gehele onderzoek - probleemstelling, vragenlijst, veldwerk, statistische analyse en rapportage - is door bureau Colourview uitgevoerd.

Terug naar overzicht projecten.