De getoonde expertise

Opdrachten en opdrachtgevers

Naam opdrachtgever
Trimbos Instituut

Formulering opdracht
Het verzorgen van diepte-interviews inclusief verslaglegging

Korte omschrijving uitgevoerde werkzaamheden
Het verzorgen van diepte-interviews onder Marokkaanse en Turkse ouderen over de geestelijke gezondheidzorg in de gemeente Amsterdam met de bijbehorende verslaglegging.

Terug naar overzicht projecten.