De getoonde expertise

Opdrachten en opdrachtgevers

Naam opdrachtgever
Directie Veiligheid, gemeente Rotterdam (2017)

Formulering opdracht
Het veldwerk verzorgd onder 634 Rotterdamse vrouwen in diverse winkelstraten.

Korte omschrijving uitgevoerde werkzaamheden
Het gemeentelijk onderzoeksbureau liet aanvullend straatinterviews uitvoeren om te bepalen of vrouwen te maken hebben gehad met seksuele straatintimidatie. Colourview heeft zowel autochtone als allochtone respondenten op locatie geworven en geïnterviewd.

Terug naar overzicht projecten.