De getoonde expertise

Opdrachten en opdrachtgevers

Naam opdrachtgever
Gemeente Zwolle

Formulering opdracht
Verzorgen van vertaal -en veldwerkwerkzaamheden voor het onderzoek De Integratie Atlas

Korte omschrijving uitgevoerde werkzaamheden:
Vertaling van de aankondigingsbrief en het verrichten van 400 face-to-face enquêtes onder Turkse, Marokkaanse, Surinaamse en Antilliaanse respondenten in de gemeente Zwolle.

Terug naar overzicht projecten.