De getoonde expertise

Opdrachten en opdrachtgevers

Naam opdrachtgever
Gemeente Den Haag

Formulering opdracht
Verzorgen van vertaal -en veldwerkwerkzaamheden voor het onderzoek Herhuisvesters

Korte omschrijving uitgevoerde werkzaamheden:
Vertaling van de aankondigingsbrief en het verrichten van 220 face-to-face enquêtes onder respondenten van diverse etniciteiten in de gemeente Den Haag.

Terug naar overzicht projecten.