Hoe waarborgt Colourview de kwaliteit?

Ervaren veldwerkers

Wij werken met ervaren en betrokken interviewers. Onze freelancers hebben opleidingsniveau mbo, hbo of universitair, en beschikken over ruime interviewervaring.

Ook onze gespreksleiders, notulisten en verslagleggers zijn ervaren. Bij het vertalen van vragenlijsten werken wij met beŰdigde vertalers.

Veldwerkcontrole

Wij hanteren een strakke veldwerkcontrole:

  • Alle interviewers krijgen een instructie. De eerste twee interviews worden standaard gecontroleerd. Tijdens de veldwerkperiode worden de interviewers begeleid door veldwerkco÷rdinatoren.
  • De veldwerkco÷rdinatoren nemen achteraf ter controle contact op met een steekproef uit de respondenten. Dat gebeurt in de moedertaal van de respondent.
  • Alle interviewers weten dat deze controle plaatsvindt. Betaling geschiedt pas na de veldwerkcontrole.