Welk responspercentage kunt u van Colourview verwachten?

Dat verschilt...

Onderwerp en doelgroep zijn sterk bepalend voor het responspercentage. Sommige onderwerpen liggen binnen bepaalde groepen nu eenmaal gevoeliger dan binnen andere, mede door uiteenlopende culturele opvattingen. In het algemeen realiseren wij een respons van ca. 50% 60%.

Hoe waarborgt Colourview de kwaliteit?

Met welke typen onderzoek en onderzoeksmethoden heeft Colourview ervaring?