Typen onderzoek en onderzoeksmethoden

Typen onderzoek

Colourview heeft ruime ervaring met diverse soorten onderzoek:

 • kwalitatief en kwantitatief onderzoek
 • haalbaarheidsonderzoek
 • grootschalig opinieonderzoek
 • klanttevredenheidsonderzoek
 • behoeftenonderzoek
 • life-history onderzoek
 • imago- en belangstellingsonderzoek
 • monitoring

Onderzoeksmethoden

Tot de meest gebruikte onderzoeksmethoden behoren:

 • face-to-face interviews
 • diepte-interviews
 • groepsgesprekken
 • panelonderzoek
 • straatinterviews
 • telefonische interviews
 • online onderzoek