Partners in research

Wij werken samen

Samen met u als opdrachtgever verzorgt Colourview volledige onderzoekstrajecten of delen daarvan, als partners in research. Om u optimaal van dienst te kunnen zijn, stemmen wij onze diensten af op uw wensen en behoeften.

U voert bijvoorbeeld zelf een onderzoek uit, maar wilt de enquêtes onder migranten uitbesteden? Dan nemen wij de logistiek en coördinatie van het veldwerk voor onze rekening, inclusief het cultureel aanpassen van de vragenlijst.

Of u wilt een volledig onderzoek laten uitvoeren. Dan verzorgen wij het gehele onderzoekstraject, van onderzoeksopzet, pre-testen en pilots tot data-invoer, data-analyse en rapportage.
Lees meer over onderzoekstypen en -methoden.

Kijk naar onze opdrachtgevers en zie met wie wij zoal hebben samengewerkt. Colourview staat voor betrokkenheid, een actieve inbreng en flexibiliteit. Colourview denkt met u mee.

Tolken en vertalen voor onderzoek

Colourview biedt professionele tolk- en vertaaldiensten aan voor onderzoeksdoeleinden. Wanneer u diepte-interviews of groepsgesprekken wilt uitvoeren, dan kunt u rekenen op vaardige taalprofessionals.

Om subtiele nuances tot uiting te laten komen tijdens uw onderzoek, verzorgt Colourview vertaaldiensten voor elk dialect. Voorbeelden van de Arabische taal zijn onder andere Egyptisch-, Maghrebijns- en Syrisch/Levantijnse dialecten.

Onze tolken zijn ervaren met diverse gesprekstechnieken en betrokken in werkvelden zoals asiel, (evaluatie van) inburgeringscursussen, medische hulpverlening, maatschappelijke ondersteuning en het juridisch domein. Daarom beschikken zij voor elk type onderzoek over de juiste bagage.