Nieuws van Colourview

Staat van de Stad

Colourview heeft voor de afdeling Onderzoek, Informatie en Statistiek van de Gemeente Amsterdam het veldwerk verzorgd onder 227 Amsterdammers met een migranten achtergrond.

De geïnterviewde bevolkingsgroepen bestonden uit Antillianen, Marokkanen, Turken, Surinamers en etnische minderheden zoals Ghanezen. Het interviewteam bedankt de respondenten die hebben meegewerkt met het onderzoek en de opdrachtgever voor de samenwerking.

De Staat van de Stad Amsterdam geeft een overzicht van de situatie in de stad in termen van leefsituatie en participatie van Amsterdammerse burgers op terreinen zoals demografische ontwikkelingen en ontwikkelingen op de woningmarkt, economische ontwikkelingen, en de thema’s mobiliteit, duurzaamheid, gezondheid en leefbaarheid en veiligheid.